นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ("ชิเซโด้" หรือ "เรา") มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ และรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความคุ้มครอง ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือเท็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้จากข้อมูลดังกล่าว

1. การบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน (โดยไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการต่อไปนี้

 1. (ก) เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้าที่ https://www.shiseido.co.th ("เว็บไซต์")
 2. (ข) เมื่อคุณซื้อสินค้าที่ร้านค้าของเรา
 3. (ค) เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราผ่านสื่อสังคม (social media) หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของเรา
 4. (ง) เมื่อคุณตกลงและยินยอมที่จะเป็นสมาชิกชิเซโด้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางกายภาพหรือทางอิเล็กโทรนิกส์

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นบางครั้ง โดยเราจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ และ/หรือส่งให้กับคุณทางอีเมล ถ้าจุดประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแจ้งให้คุณทราบ และขอคำยินยอมจากคุณสำหรับจุดประสงค์ใหม่ ก่อนที่จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. ความยินยอม

เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจเราในการดำเนินการดังกล่าว) เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแล้ว หมายความว่าคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามจุดประสงค์ในข้อ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) ชื่อและนามสกุล (ข) ที่อยู่ (ค) วันเกิด (ง) ที่อยู่อีเมล และหากมีความเหมาะสม เราจะเก็บรวบรวม (จ) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ฉ) ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งสินค้า (ช) รหัสประจำตัว และ (ซ) ข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณตามข้อ 3 ด้านล่างได้

3. จุดประสงค์

เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการต่อไปนี้

 1. 1. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญจากเรา ชิเซโด้กรุ๊ป และพันธมิตรธุรกิจจากภายนอกของเราผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และไปรษณีย์ (เมื่อเราได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณแล้ว)
 2. 2. ให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์
 3. 3. อำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่คุณทำกับเรา
 4. 4. ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณ
 5. 5. แจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเราและบริการของเรา
 6. 6. แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนโยบายหรือบริการอื่นๆ ของเรา
 7. 7. ให้คำปรึกษาสำหรับคุณโดยเฉพาะ
 8. 8. ตอบกลับคำถามหรือความคิดเห็นจากคุณ
 9. 9. บำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์
 10. 10. จัดการด้านการดำเนินการทางธุรการและธุรกิจ
 11. 11. ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ประมวลผลจากภายนอกเพื่อให้บริการบางส่วน
 12. 12. เก็บข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์ตลาด และวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 13. 13. ป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากรรม รวมทั้งวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางการค้า
 14. 14. จุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวข้างต้น

(เรียกรวมกันว่า "บริการ")

4. การถอนความยินยอม การเข้าถึง และการแก้ไข

หากคุณประสงค์ถอนความยินยอมที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญใหม่ๆ หรือบริการอื่นใด คุณสามารถทำได้โดยวิธีต่อไปนี้

 1. 1. ยกเลิกการเป็นสมาชิกจากเว็บไซต์ของเรา
 2. 2. คลิกลิงก์ "ยกเลิกการเป็นสมาชิก" ในอีเมลที่เราส่งให้คุณ
 3. 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางที่อยู่อีเมลด้านล่าง
 4. 4. เขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ด้านล่าง

โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอมให้เราใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรามีในครอบครองนั้นถูกต้องสมบูรณ์เท่าที่เราทราบ

คุณมีสิทธิร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางที่อยู่อีเมลด้านล่าง เราจะติดต่อกลับถึงคุณภายใน 30 วัน

5. ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ออกแบบและทำขึ้นเพื่อบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ยกเว้นในบางไซต์ที่ทำขึ้นสำหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะ

เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์พร้อมทั้งคำอนุญาตจากผู้ปกครอง ในวิธีการเดียวกับที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใหญ่

6. การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

เราจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกหากไม่มีการร้องขอและได้รับความยินยอมจากคุณ (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจเราในการดำเนินการดังกล่าว)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราอาจได้รับการจัดเก็บ ประมวลผล ถ่ายโอนระหว่าง และเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆซึ่งมีกฎและกฎหมายที่อาจไม่ได้ให้การรับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บหรือเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม

6.1 การเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทในเครือชิเซโด้ กรุ๊ป
ชิเซโด้ กรุ๊ปประกอบด้วยบริษัทในเครือหลายบริษัทและนิติบุคคลซึ่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย เราอาจเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทในเครือนิติบุคคลดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อทำรายงานขององค์กร การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และจุดประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์ทางธุรกิจและกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น และเรากำหนดให้บริษัทในเครือและนิติบุคคลทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
 
6.2 การเปิดเผยข้อมูลแก่พันธมิตรทางธุรกิจภายนอก
เราร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจจากภายนอกเพื่อให้บริการหลายรายการแทนเรา ในการดำเนินการดังกล่าวชิเซโด้อาจให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการตลาดและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่างๆ ที่คุณอาจสนใจ อีกทั้งยังใช้เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ตลาด จัดการลูกค้าสัมพันธ์ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของคุณบนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่พันธมิตรทางธุรกิจภายนอกเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และเรากำหนดให้พันธมิตรทางธุรกิจภายนอกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
 
6.3 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก
เราอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยให้เราบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์ หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์และธุรกิจของชิเซโด้ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเหล่านี้แทนเราเท่านั้น เรากำหนดให้บริษัทเหล่านี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
 
6.4 การเปิดเผยอื่นๆ
เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำสั่งของคุณ และ (ก) ดำเนินการตามข้อบังคับของกฎหมาย (ข) คุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของชิเซโด้ (ค) ดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกค้า ชิเซโด้ หรือสาธารณชน แล้วแต่กรณี

7. การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครอง

เราดำเนินการตามขั้นตอน มาตรฐาน และการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองอยู่หรือที่เรามีอำนาจควบคุม เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้วไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามเหตุผลและตามความเหมาะสมของพฤติการณ์ การดำเนินการดังกล่าวอาจประกอบด้วยมาตรการด้านการจัดการ มาตรการทางกายภาพ มาตรการเชิงเทคนิค หรือหลายมาตรการดังกล่าวรวมกัน

เมื่อเราเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณทางอินเทอร์เน็ต เราจะดูแลอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คุณจึงต้องรับทราบว่าคุณส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่คุณรับความเสี่ยงไว้เอง

8. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลานานกว่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจที่ถูกต้องอื่นๆ หลังจากระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้เอกสารดังกล่าวเป็นนิรนาม โดยใช้วิธีการที่ปลอดภัย

9. กฎหมายที่บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย

10. ติดต่อเรา

ถ้าคุณต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้แก่เรา ส่งคำร้อง หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ customer-service@shiseido.co.th หรือเขียนจดหมายถึงเราที่

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด
21 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
โทร. 66-2719-9515

วันที่ 19 July 2018