ประกาศสำหรับคุกกี้

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำหรับคุกกี้ฉบับนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ https://www.shiseido.co.th/ . และกำหนดว่าเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ของชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ (“เรา” หรือ “พวกเรา”) อย่างไร ประกาศสำหรับคุกกี้ฉบับนี้จะต้องอ่านควบคู่ไปกับประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คุกกี้ถูกใช้ตามมาตรฐานออนไลน์ โดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อจัดการและเพื่อให้เว็บไซต์และคุณสมบัติ (feature) ต่าง ๆ ทำงานได้ตามปกติและมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม คุกกี้บางประเภทอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงกว่าที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ และอาจต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน ท่านสามารถเลือกยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการให้หรือปฏิเสธความยินยอม ท่านยังสามารถปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อป้องกันหรือควบคุมการใช้คุกกี้อีกด้วย

ประกาศสำหรับคุกกี้ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราใช้คุกกี้และอนุญาตให้ท่านยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ที่อาจเกี่ยวข้องอย่างไร
การใช้ นี้ช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ และ ยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ตามหมวดหมู่ตามที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กหรือข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ อาทิ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยทั่วไปแล้วคุกกี้ประกอบไปด้วยชื่อของเว็บไซต์ต้นทางของตัวคุกกี้ ระยะเวลาที่คุกกี้จะคงอยู่ ( เช่น คุกกี้นั้นจะคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานเพียงใด) และค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นตัวเลขเฉพาะที่สร้างขึ้นโดยการสุ่ม

คุกกี้ถูกใช้เพื่ออะไร

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียกดูเว็บไซต์ของท่าน ทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายขึ้น และปรับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นและตรงกับความสนใจและความต้องการของท่าน คุกกี้ยังสามารถถูกใช้เพื่อทำให้การดำเนินการและประสบการณ์บนเว็บไซต์นี้ของท่านในอนาคตรวดเร็วขึ้น เช่น คุกกี้สามารถจดจำตัวเลือกของท่าน (ภาษา ประเทศ ฯลฯ) ได้เมื่อท่านเข้ามาเรียกดูและระหว่างการเยี่ยมชมในอนาคต เรายังใช้คุกกี้ในการรวบรวมสถิติเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร และช่วยในการพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ เราไม่สามารถระบุตัวตนของท่านจากข้อมูลที่ทำการรวบรวมนี้ เราอาจใช้คุกกี้ แท็ก หรือ ระบบที่คล้ายกันอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ช่วยให้เราแสดงโฆษณาตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียกดูเว็บไซต์ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา หรือ เว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือ โดยวิธีการอื่นใด

ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูลที่คุกกี้เก็บมาบ้าง

ข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้ในคุกกี้จากเว็บไซต์ของเราจะถูกใช้โดยบริษัทฯ และเพื่อบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลจากคุกกี้ของบุคคลภายนอก (third-party cookies) ดังที่ปรากฏด้านล่าง (คุกกี้เพื่อการโฆษณาแบบระบุเป้าหมายจากพาร์ทเนอร์เครือข่ายสังคม (social network partner) และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และการโฆษณาจากพาร์ทเนอร์เพื่อการโฆษณา) ซึ่งบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ใช้และจัดการคุกกี้เพื่อให้บริการตามที่เราสมัครเป็นสมาชิกไว้เพื่อปรับปรุงบริการของเราและประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่าน

เราใช้คุกกี้ในหน้าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือไม่

เราอาจใส่คุกกี้บนหน้าเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์ (partners) ที่ลงโฆษณาให้กับแบรนด์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ของเรา คุกกี้เหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมกับท่านซึ่งตอบสนองต่อความสนใจของท่าน และ เพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเนื้อหาของเรา (รวมถึงโฆษณา)

ข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้นานเพียงใด

โดยปกติแล้วเราจะเก็บข้อมูลคุกกี้ไว้นานที่สุดไม่เกิน 12 เดือน
เมื่อท่านให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ การเลือกของท่านจะมีผล 6 เดือน ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะได้รับคำขอความยินยอมอีกครั้ง

ของที่เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ และ/หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายกัน เช่น หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (device IDs) เว็บบีคอน หรืออินเตอร์เน็ตแท็ก เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว เมื่อเราใช้งานเทคโนโลยีประเภทนี้ เว็บไซต์ของเราจะทำการโอนหรือค้นหาข้อมูล หรือ โค้ด บนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเพื่อเก็บ และในบางครั้ง ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับท่าน คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันช่วยให้เราสามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ตัวเดิมเข้าถึงเว็บไซต์และการบริการออนไลน์ของเราอีกครั้ง และสามารถใช้เพื่อจัดการคุณสมบัติต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้

เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของเราเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้และคุกกี้นี้ไม่สามารถปิดการทำงานได้ในระบบของเรา โดยทั่วไปแล้วคุกกี้ใช้เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ท่านกระทำบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นการขอใช้บริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การล็อกอิน หรือ การกรอกแบบฟอร์มของท่าน ท่านสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้บล็อกหรือแจ้งเตือนว่ามีคุกกี้เหล่านี้ได้ แต่อาจมีผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์บางส่วน คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบุตัวตน
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/การทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถระบุจำนวนการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้ และยังช่วยให้เราสามารถระบุถึงหน้าเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมมากที่สุด/น้อยที่สุด และระบุว่าผู้เข้าชมเรียกดูเว็บไซต์อย่างไร หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
  • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน คุกกี้นี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง และยังช่วยให้เราสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ต้อนรับท่านด้วยชื่อ และเก็บข้อมูลตัวเลือกต่าง ๆ ของท่าน (เช่น ภาษา หรือ ภูมิภาค) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกและการตั้งค่าของท่าน
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย คุกกี้เหล่านี้อาจถูกพาร์ทเนอร์ในการโฆษณานำมาใช้บนเว็บไซต์ของเราได้ บริษัทเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพื่อระบุความสนใจของท่านและเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่น ๆ พวกเขาไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่จะอิงจากเลขประจำเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ โฆษณาที่ท่านได้รับท่านจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายน้อยลง
  • คุกกี้จากพาร์ทเนอร์เครือข่ายสังคมและการวิเคราะห์ และพาร์ทเนอร์ในการโฆษณา คุกกี้เหล่านี้จะถูกเปิดใช้งานโดยบริการที่ถูกนำเสนอบนสื่อสังคมซึ่งเราได้เพิ่มลงในเว็บไซต์เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเรากับเครือข่ายและคนรู้จักของท่านได้ คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถติดตามการท่องเว็บบนเว็บไซต์อื่น ๆ และเครือข่ายสังคมต่าง ๆ ของท่าน และระบุความสนใจของท่านได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื้อหาและข้อความที่แสดงบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านเข้าไปหาข้อมูล หากท่านไม่อนุญาตให้มีการใช้คุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจไม่สามารถมองเห็นเครื่องมือสำหรับแบ่งปันเนื้อหา

ท่านสามารถปรับแต่งคุกกี้ของท่านให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างไร

ตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้แล้ว อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์โดยทั่วไปจะยอมรับคุกกี้แม้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยง่ายโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะปิดคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจใช้งานฟีเจอร์ (features) บนเว็บไซต์ของเราได้ไม่ครบถ้วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการปรับคุกกี้ของท่านโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านอย่างไร โปรดดูลิงค์ต่อไปนี้

For Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/th-th/windows/%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
For Safari™: https://support.apple.com/th-th/105082
For Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th&sjid=5394305593564341490-AP
For Firefox™: https://support.mozilla.org/th/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox
For Opera™: https://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

For more information about other common browsers, please visit: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/