นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด (เรียกว่า “ชิเซโด้” หรือเรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลสมาชิกของคุณ (ตามที่ระบุด้านล่าง) และข้อมูลอื่นใดที่นำไปสู่การระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. การบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ตลอดจนวิธีที่เราใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลเหล่านั้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ชิเซโด้เป็นผู้รวบรวมผ่านเว็บไซต์ที่ชิเซโด้เป็นผู้ดูแล https://www.shiseido.co.th/ “เว็บไซต์”) นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะโดยจะมีการโพสต์นโยบายเวอร์ชันที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หรือโดยการส่งอีเมลไปยังสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้ การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของคุณ

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ คุณสามารถเข้าและเรียกดูเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสมัครสมาชิกในโปรแกรมสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้ คุณจะต้องลงทะเบียนด้วย (ก) ชื่อและนามสกุล (ข) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ค) ที่อยู่อีเมล และ (ง) หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลสมาชิก”) บนเว็บไซต์ ในฐานะสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้ คุณจะได้รับบริการสำหรับสมาชิกที่ระบุไว้ด้านล่างโดยไม่คิดมูลค่า แต่คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ การบริการสำหรับสมาชิกมีดังนี้

  1. (i)ได้รับข้อมูลอัพเดตทางอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือข้อมูลแคมเปญจากชิเซโด้ เป็นต้น
  2. (ii)เข้าไปยังหน้าเว็บสมาชิกของคุณได้
  3. (iii)เข้าร่วมแคมเปญหรือการแข่งขันออนไลน์บนเว็บไซต์*
  4. (iv)ได้รับและใช้คะแนนสะสมบนเว็บ
  5. (v)ได้รับและใช้คูปองบนเว็บ* และ
  6. (vi)โพสต์และเรียกดูการแสดงความคิดเห็นและการรีวิวผลิตภัณฑ์
  7. * บริการในข้อ (iii) (iv) และ (v) มีไว้สำหรับสมาชิกที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น
    หลังจากลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะยุติการเป็นสมาชิกและเลิกรับบริการที่ระบุไว้ข้างต้นได้ทุกเวลา โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ไม่เช่นนั้น คุณสามารถแจ้งมายังเรา แล้วเราจะยุติการให้ข้อมูลแก่คุณทันทีที่มีการยืนยันข้อมูลที่จำเป็นบางประการ

3. สมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้

สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของตนบนหน้าเว็บของสมาชิกในเว็บไซต์ และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองทุกเวลา หากคุณไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเวลาโดยเข้าไปยังหน้าขอยกเลิกการเป็นสมาชิก ดังนี้
⇒⇒
⇒⇒ ดูนโยบายสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด

4. ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้มุ่งเน้นไปที่และออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เราไม่มีเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่ในกรณีที่เว็บไซต์บางเว็บที่ออกแบบมาเพื่อผู้เยาว์โดยเฉพาะ
ชิเซโด้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่ได้รับพร้อมความยินยอมจากผู้ปกครอง ในลักษณะเช่นเดียวกับที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใหญ่

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นนอกเหนือจากชิเซโด้ เว้นแต่ว่าเราจะขอและได้รับความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง โดยการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

5.1 การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่อหุ้นส่วนธุรกิจ
เราให้หุ้นส่วนธุรกิจเพื่อให้บริการหลายประเภทในนามของเรา ดังนั้น ชิเซโด้อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดร่วมและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรืองานกิจกรรมที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ โปรดทราบว่าเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หุ้นส่วนธุรกิจเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และเราได้กำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและไม่นำไปใช้เพื่อการอื่น
อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้เราอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตได้โดยการแจ้งให้ชิเซโด้ทราบ
5.2 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก
เราอาจใช้ผู้ให้บริการเพื่อดูแลและดำเนินการเว็บไซต์นี้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเว็บไซต์นี้และธุรกิจของชิเซโด้ และผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการนั้น เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการตามที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการดังกล่าวในนามของเรา เราได้กำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและไม่นำไปใช้เพื่อการอื่น
5.3 การเปิดเผยอื่นๆ

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติแก่คุณและ

(ก) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับ ปฏิบัติงานบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาและกำหนดผลิตภัณฑ์และการบริการที่สนใจและเพื่อแจ้งให้คุณทราบ (เว้นแต่ว่าคุณจะแจ้งว่าไม่รับ)
(ข) ปกป้องหรือป้องกันสิทธิ์หรือทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของชิเซโด้ และ
(ค) ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูกค้า ชิเซโด้ และสาธารณชน

นอกจากนี้ เมื่อธุรกิจของชิเซโด้พัฒนาขยายตัว เราอาจซื้อหรือขายทรัพย์สินของบริษัท และในการนี้อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจถือเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีการโอนถ่ายได้
เว็บไซต์นี้ทำให้คุณสามารถส่งการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของคุณในการรีวิวผลิตภัณฑ์ บล็อก และการใช้งานอื่นๆ โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและโปรดใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ชิเซโด้ไม่สามารถป้องกันการใช้งานข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กฎหมาย หรือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการโพสต์ข้อมูลดังกล่าว

6. ความปลอดภัย

ชิเซโด้รักษาวิธีการและมาตรฐานที่เข้มงวด และดูแลปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เรามีทุกวิถีทางตามเหตุผลสมควร และป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อมีการโอนถ่ายจากคุณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อย่างไรก็ตาม การโอนถ่ายข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และคุณได้รับทราบว่าคุณรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หลังจากที่เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่เราได้รับนี้

7. คุกกี้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ทั่วไป เมื่อคุณเข้ามายังเว็บไซต์ จะมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการเข้าใช้ของคุณบางประการโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่คุณใช้ ชื่อเซิร์ฟเวอร์และที่อยู่ไอพีที่คุณใช้เข้าอินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาในการเข้าเว็บไซต์ หน้าที่เข้าใช้ในระหว่างอยู่ในเว็บไซต์ และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อคุณกับเว็บไซต์นี้ หากมี
เราอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยการวาง “คุกกี้” ไว้ในฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณและใช้ “เว็บบีคอน” เพื่อให้เรารู้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่กลับมาใช้งานอีกครั้ง และให้ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวแก่คุณ
คุกกี้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราติดตามและกำหนดเป้าหมายความชอบของคุณ ข้อมูลที่คุกกี้จัดเก็บไม่รวมถึงชื่อหรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณแต่อย่างใด เราใช้คุกกี้เพื่อระบุหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้และเพื่อให้เราทำการวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าใช้งานของผู้ใช้ และนำไปปรับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นทั่วทั้งเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณในคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เว็บบราวเซอร์ส่วนมากจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถกำหนดค่าบราวเซอร์ของคุณไม่ให้ยอมรับคุกกี้ได้ หากต้องการเลือกตัวเลือกนี้ โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์เรียกดูเว็บที่คุณใช้ หากคุณตั้งค่าบราวเซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่
คุกกี้จะถูกจัดเก็บเอาไว้บนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก
โดยการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและการใช้งานเว็บบีคอนของเรา หากต้องการป้องกันไม่ให้เว็บบราวเซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้และ/หรืออนุญาตให้มีการใช้งานเว็บบีคอน โปรดทำตามขั้นตอนที่จำเป็น

8. ลิงก์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่มาจากหรือนำไปยังเว็บไซต์อื่น หากคุณใช้ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะไม่ขึ้นกับนโยบายนี้ ชิเซโด้จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลใดๆ โปรดดูนโยบายของบุคคลภายนอกแทน

9. ติดต่อเรา

หากคุณต้องการทราบว่า เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณไว้บ้าง หรือมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยตรงโดยคลิกที่นี่หรือติดต่อเราได้ที่
[ที่อยู่อีเมล] Panithiwat@shiseido.co.th
[ชื่อ] นายปณิธิวรรธษ์  เมธาจารุนิธิกูล
[ตำแหน่ง ] ผู้จัดการหน่วย
[ที่อยู่สำหรับติดต่อ ] บ.ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด 21 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

วันที่: 3 กรกฎาคม 2557